حلط خونیهموپتیزی یا خلط خونی

هموپتیزی به دفع خون همراه با خلط گفته می شود که علل متنوعی دارد از جمله شایع ترین علل آن روند های التهابی برای مثال بیماری های سل در سیستم تنفسی می باشند که می توانند سبب خراشیدگی عروق و منجر به خونریزی گردد و به صورت دفع خلط خونی نمود پیدا کند.

منبع این خون همیشه مسیر تنفسی نیست. ممکن است خونریزی در معده باشد و با سرفه خارج شود. اگر خون قرمز روشن باشد، خونریزی هنوز ادامه دارد، و اگر قرمز تیره، قهوه ای یا مایل به سیاه باشد، خون خشک شده یا لخته شده است. در موارد کم اهمیّت خون به صورت نقاط کوچک قرمز است و در موارد شدید رگه ها یا لکه های خون یا وجود خون در دهان است.

قسمت دیدگاه بسته شده است.