پنوموتوراکس

پلورا غشائی است که عملکرد اصلی آن ریه ها است. مانند هر بخش دیگری از بدن انسان، قادر به مشکلات است، شایع ترین پنوموتوراکس بودن یک ضایعه ... ادامه مطلب