مری

مری

  مری لوله ای عضلانی است که بین حلق و معده واقع شده است و قسمت اعظم آن در توراکس (سینه گاه) و قسمت انتهایی آن درون ... ادامه مطلب

پلور

پلور ، قسمت داخلی قفسه سینه و نیز روی ریه ها را می پوشاند. بین این دو لایه، فضای بالقوه پلورال وجود دارد که در حالت طبیعی ... ادامه مطلب
تیروئید

تیروئید

تیروئید تیروتید غده ای پروانه شکل است که در قسمت تحتانی گردن و زیر حنجره قرار دارد . این غده ، ید موجود درمواد غذایی را برداشت ... ادامه مطلب
ریه ها

ریه ها

ریه ها هر انسانی دو ریه یا شش دارد که درون قفسه سینه قرار گرفته اند و به دلیل آنکه بیشتر آن را کیسه های هوایی فرا ... ادامه مطلب