ریه ها

ریه ها

ریه ها هر انسانی دو ریه یا شش دارد که درون قفسه سینه قرار گرفته اند و به دلیل آنکه بیشتر آن را کیسه های هوایی فرا ... ادامه مطلب

پنوموتوراکس

پلورا غشائی است که عملکرد اصلی آن ریه ها است. مانند هر بخش دیگری از بدن انسان، قادر به مشکلات است، شایع ترین پنوموتوراکس بودن یک ضایعه ... ادامه مطلب