تیروئید

تیروئید

تیروئید تیروتید غده ای پروانه شکل است که در قسمت تحتانی گردن و زیر حنجره قرار دارد . این غده ، ید موجود درمواد غذایی را برداشت ... ادامه مطلب