دکتر محسن اشراقی

 فوق تخصص جراحی قفسه سینه و تیروئید 

_

عضو آکادمی جراحان توراکس اروپا

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه

 • مرکز تحقیقات بالینی شهید بهشتی
 • دانشکده پزشکی
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
DR-ESHRAGHI

سینه‌گاه یا توراکس (Thorax) 

_

سینه‌گاه یا توراکس (Thorax)   قسمتی از بدن است که بین سر و شکم قرار دارد، سینه‌گاه توسطاستخوان جناغ سینه، ستون مهره‌ها و دنده‌ها تشکیل شده(قفسه صدری). سینه‌گاه از گردن تادیافراگم امتداد دارد .

 • بیماری های ریهشامل عفونت ها و تومورهای مختلف ریه
 • بیماریهای مدیاستینتیموس – میاستینی گراو - غدد لنفاوی - تومورهای نوروژنیک
 • بیماریهای جدار قفسه سینه منشا استخوانی - منشا نسج نرم
 • بیماریهای مریسرطانها - پارگی و سوراخ شدگی مری - دیورتیکول - جسم خارجی
 • اعصاب قفسه سینهدرگیری نخاع (تومورهای نوروژنیک - تومورهای زنجیره عصبی - شو اندم)
 • اورژانس های جراحی قفسه سینهپنو موتوراکس- آبسه
 • اورژانس های جراحی قفسه سینهآمپیم-هموپتزی(خلط خونی)
 • اورژانس های جراحی قفسه سینهتنگی شدید تراشه (از داخل و خارج)
دکتر محسن اشراقی
لوح--دکتر-محسن-اشراقی
دکتر محسن اشراقی