تیروئیدتیروئید

تیروتید غده ای پروانه شکل است که در قسمت تحتانی گردن و زیر حنجره قرار دارد . این غده ، ید موجود درمواد غذایی را برداشت کرده و هرمون تیروئیدی تولید می نماید که نقش مهمی در تولید متابولیسم و کنترل انرژی بدن دارد.

همچون هر عضو دیگری ، تیروئید نیز می تواند دچار اختلالات مختلفی شود از جمله کم کاری ، پرکاری ، بزرگی (گواتر) ،گره (ندول) و سرطان تیروئید که درمان برخی دارویی و برخی جراحی می باشد.

علایمی چون کاهش یا  افزایش اشتها ، کاهش یا افزایش اشتها ، کاهش یا افزایش وزن ، تعریق ، تپش قلب ، خستگی ، لرزش، گرگرفتگی ، خشکی یا رطوبت پوست ، ضعف عضلانی و … می توانند مرتبط با مشکلات تیروئیدی باشند که در صورت تورم قدام گردن باید بیشتر به آن شک کرد.

قسمت دیدگاه بسته شده است.